Kontaktné údaje Urbáru Dubnica nad Váhom

Adresa: Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
Palárikova 183/16
018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042 4420 552
Fax: 042 4441 406
Mobil: 0905 651 759
E-mail: privlesy@urbardubnica.sk
Úradné hodiny: každá prvá streda v mesiaci

Úradné hodiny pre styk s členmi Urbárskej obce sú v sídle spoločenstva každú prvú stredu v mesiaci od 13,00 do 16,00 hodiny. Počas týchto úradných hodín je zabezpečená služba v sídle spoločenstva, ktorá poskytne členom potrebné informácie a zabezpečí tiež riešenie ich prípadných problémov a otázok. Každú prvú stredu v mesiaci sa uskutočňujú tiež pravidelné schôdze výboru a dozornej rady Urbárskej obce so začiatkom od 15,00 hodiny.
Výnimkou sú mesiace júl a august, kedy sa služba pre členov a tiež zasadnutie výboru a dozornej rady nekoná.
Závažnejšie a časovo náročné problémy odporúčame riešiť na individuálnych stretnutiach s predsedom Urbárskej obce a to na základe telefonického dohovoru na telefóne č.0905 651 759.